NA STRONIE PARAFII
ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W LESZNIE


Zdjęcia z budowy organów
Zdjęcia z odsłonięcie i poświęcicie kamienia i tabliczki upamiętniającej 1 Mszę świętą w parafii
Zdjęcia z mszy św. z okazji 25 rocznicy odłączenia parafii w Gronowie