NA STRONIE
PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

POD WEZWANIEM ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W LESZNIE
ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA